Preview Mode Links will not work in preview mode

Deze week in slecht Nederlands

Nov 29, 2020

Vlaams-Amerikaanse comedian Jovanka Steele geeft wekelijks haar humoristische blik op het nieuws uit de wereld en haar dorp.


Nov 23, 2020

Vlaams-Amerikaanse comedian Jovanka Steele geeft wekelijks haar humoristische blik op het nieuws uit de wereld en haar dorp.